Skip to content

REGULAMIN
I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Koniecznie przeczytaj przed złożeniem zamówienia!

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi dotyczące ewentualnych nieścisłości lub treści merytorycznej regulaminu.

regulamin-pracownia-wizytówek

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem strony jest Pracownia Znaku Michał Stencel z siedzibą w Zagłębiowska 37, 52-007 Wrocław, NIP: 8992602805, REGON: 362947070, adres e-mail: biuro@pracowniawizytowek.pl

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Oferowane towary i usługi są wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Składanie zamówień i informacja o zamówieniu

1. Zamówienie złożone w naszej firmie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie drogą e-mailową.

3. Do finalizacji zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się pod adresem https://pracowniawizytowek.pl/zamowienie

4. Złożenie zamówienia przez formularz (punkt 3) jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 50% wartości zamówienia z tytułu poniesionych przez nas kosztów przygotowania do wykonania realizacji.

6. Za rezygnację z zamówienia przyjmuje się brak opłacenia dokonania wpłaty w terminie do 7 dni roboczych od terminu zapłaty umieszczonego na fakturze pro-formie.

III. Korespondencja

1. Prowadzenie jednoznacznej korespondencji przyśpiesza realizację złożonych zamówień oraz pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

2. Cała korespondencja dotycząca zamówienia powinna być prowadzona z jednego adresu e-mail.

3. Nie odpowiadamy za opóźnienia wynikłe z prowadzenia korespondencji w sposób niejednoznaczny.

4. Za wiążącą uznajemy wyłącznie korespondencję pisemną (e-mail).

5. Nie rejestrujemy rozmów telefonicznych, dlatego wszystkie informacje udzielane tą drogą mają charakter orientacyjny.

IV. Projekty graficzne

1. Termin wykonania projektu graficznego zależny jest od obłożenia pracą naszego studia graficznego i ustalany jest indywidualnie

2. Termin wykonania projektu graficznego ma charakter przybliżony. Uzależniony jest on od czasu dostarczenia przez Klienta wszystkich niezbędnych materiałów i informacji koniecznych do przygotowania projektu.

3. Projekty do akceptacji wysyłamy e-mailowo.

4. Wszelkie korekty do przesłanych projektów należy przesyłać do nas drogą e-mailową.

5. Nie korygujemy projektów przez telefon. Wszelkie sugestie przyjmujemy wyłącznie droga e-mailową.

6. Klient zobowiązany jest dokładnie sprawdzić poprawność merytoryczną projektu. Po zatwierdzeniu projektu reklamacje dotyczące literówek, błędów w numerach telefonów itp. nie będą uwzględniane.

7. Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z wykonania projektu.

8. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia zdjęć wykonanej realizacji na naszych stronach internetowych (m.in. www.pracowniawizytowek.pl, www.sklep.pracowniawizytowek.pl, www.shop.pracowniawizytowek.pl), oraz na naszych kanałach social media, w celach marketingowych. Jeśli Klient nie chce wyrazić zgody na publikację realizacji lub chciałby usunąć fragment publikowanych w ww. miejscach danych teleadresowych, widocznych na wizytówkach (np. adres e-mail, telefon, itd.), prosimy o kontakt mailowy na adres biuro@pracowniawizytowek.pl przed złożeniem i rozpoczęciem zamówienia.

9. Koszt wykonania projektu wraz z przygotowaniem do druku zależy od wybranego pakietu cenowego lub jest ustalany indywidualnie z klientem.

10. Nie przenosimy na klienta praw autorskich oraz nie przekazujemy plików otwartych. Są one możliwe do nabycia za dodatkową opłatą w jednym z pakietów.

V. Realizacja zamówienia

1. Nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacjach, gdy plik graficzny otrzymany od klienta zawiera błędy powielone w druku.

2. Kolory finalne zadruku oraz uszlachetnień mogą się różnić od wybranych przez klienta. Jest to spowodowane różnicami pomiędzy rodzajem używanych farb oraz kalibracji monitorów.

3. Kolory krawędzi na papierach bawełnianych są wykonywane inną farbą niż elementy drukowane na powierzchni. Z tego względu odcienie kolorów na brzegach nie będą nigdy takie same jak odcienie kolorów nadrukowanych na powierzchni.

4. W przypadku wizytówek letterpress nasycenie kolorów poszczególnych użytków może różnić się w obrębie całego nakładu. Ma to związek z rzemieślniczym charakterem tej techniki druku i jest traktowane jako naturalny element druku letterpress. To zjawisko nie jest uznawane jako wada technologiczna i nie podlega reklamacji.

5. Dopuszczalne są niewielkie przesunięcia związane z dopuszczalną tolerancją cięcia użytków. Z tego względu rekomendujemy stosowanie bezpiecznego marginesu oraz unikanie ramek.   

6. W przypadku realizacji z tłoczeniem na niektórych materiałach mogą pojawić się artefakty spowodowane zagęszczanie papieru przez docisk. Jest to naturalne zjawisko występujące głównie w przypadku druku typograficznego na ciemnym podłożu.

VI. Płatność

1. Wszystkie płatności muszą zostać uregulowane z góry, przed rozpoczęciem realizacji.

2. Przelewy należy wykonywać na podany przez nas numer konta podany na fakturze pro-forma.

3. Tytuł przelewu musi zawierać numer pro-formy wygenerowany przez nasz system.

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualnie opóźnienia wynikłe z błędnego określenia tytułu przelewu lub niewłaściwej kwoty.

5. Jeśli Klient nie wyrazi innej chęci, standardowo faktury-vat przesyłamy w formie elektronicznej na korespondencyjny adres e-mailowy Klienta.

VII. Termin realizacji

1. Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych i są określone dla każdego zamówienia indywidualnie podczas korespondencji e-mailowej.

2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaakceptowania przez klienta poprawnych plików, wypełnienia formularza zamówienia oraz zaksięgowania przez nas wpłaty na koncie bankowym.

4. Zastrzegamy, że czas realizacji może się nieznacznie wydłużyć od założonego i nie ponosimy odpowiedzialności za jego wydłużenie z przyczyn niezależnych od nas.

5. Informacja o zatwierdzeniu plików do druku przesyłana jest drogą elektroniczną na korespondencyjny adres e-mailowy.

6. Czas realizacji wizytówek letterpress zazwyczaj wynosi ok. 16 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

7. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy do Kupującego zrealizowanego zamówienia.

VIII. Dostawa

1. Przesyłki pakujemy w przeznaczone do tego celu opakowania jednostkowe i zbiorcze, mając na uwadze to by towar dotarł do Klienta nieuszkodzony.

2. Wysyłki realizujemy za pośrednictwem firm kurierskich UPS, DHL, FedEx, TNT i DPD.

3. Jeśli Klient do momentu wypełnienia formularza zamówienia nie wyrazi sprzeciwu – przesyłkę do 30kg na terenie Polski wysyłamy standardowo kurierem UPS za darmo w jedno miejsce. W przypadku wysyłki w kilka punktów, za każdy dodatkowy adres pobieramy opłatę 19 zł/netto.

4. Wszelkie rabaty i zniżki (np. darmowa wysyłka) dotyczą pojedynczych przesyłek do 30kg na terenie Polski. Pozostałe paczki lub duże zamówienia rozbite na kilka przesyłek nie są uwzględniane w rabacie.

5. W dniu wysyłki informujemy e-mailem Klienta o fakcie nadania paczki.

6. Chęć skorzystania z usługi wysyłki anonimowej (bez naszych danych na liście przewozowym) należy zgłaszać przy składaniu każdego zamówienia, którego ta usługa ma dotyczyć

7. Dostawa przesyłki następuje planowo następnego dnia roboczego licząc od daty przekazania przesyłki firmie kurierskiej.

8. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia paczek wynikające z niewłaściwego ich traktowania przez firmę kurierską. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki należy spisać z kurierem protokół uszkodzenia i powiadomić nas o tym fakcie.

9. Zastrzegamy sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami magazynowania lub przeadresowywania przesyłki w przypadku nieodebrania paczki w przewidywanym dniu dostawy.

10. W przypadku przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską, mogą wystąpić dodatkowe opłaty celne, którymi zostanie obciążony adresat.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje wynikłe z ewidentnej winy drukarni dotyczące jakości druku oraz niezgodności z zamówieniem rodzaju lub ilości otrzymanego towaru, są rozpatrywane na korzyść Klienta.

2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są wyłącznie drogą e-mailową.

3. Reklamację można złożyć w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 48h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

5. Jeśli Klient nie odniesie się do odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 7 dni roboczych, reklamacja zostanie odrzucona.

6. Zgłaszając reklamację należy posługiwać się numerem pro-formy lub faktury-vat zamówienia.

7. Uzasadnione reklamacje będą rozpatrywane tylko w przypadku, zwrotu całej partii reklamowanego zamówienia.

8. Reklamacje, dotyczące odchyleń barwnych w druku oraz na zastosowanych uszlachetnieniach, nie będą uwzględniane.

9. Warunkiem uznania reklamacji dotyczącej różnic w kolorystyce względem oczekiwań Klienta, jest dostarczenie wzorca kolorystycznego w formie próbnego wydruku przed zamówieniem realizacji.

10. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących specyfiki konkretnych technik drukarskich (np. nierównomierny docisk, ubytki farby, różnice kolorystyczne, artefakty i przesunięcia tłoczeń, nadlania, itp.), również wynikających z niewiedzy Klienta. Odnośnie konkretnych niuansów dotyczących poszczególnych technologii, prosimy pytać przed rozpoczęciem każdej realizacji.

11. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń i zabrudzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania produktów (np. w kieszeni, portfelu, wilgotnych miejscach, itp.).

12. W kwestiach spornych dotyczących interpretacji przesłanej korespondencji obowiązują zasady pisowni, gramatyki oraz interpunkcji języka polskiego.

13. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z nieterminowej realizacji zlecenia, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by takie sytuacje nie miały miejsca.

14. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej wynikającej z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

15. Nie odpowiadamy za skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji zamówienia jeżeli ma to miejsce z przyczyn od nas niezależnych.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

XI. Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

XII. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

2. Na stronie wykorzystano następujące ikony:

– “Sending Letter by Becris from the Noun Project”

– “Business Card by Faisalovers from the Noun Project”

– “Business Card in Hand by BomSymbols from the Noun Project”

– „Shopping Bag by Clea Doltz from the Noun Project”

– „Stamp by Clea Doltz from the Noun Project”

– „Medal by Clea Doltz from the Noun Project”

– „Truck by Clea Doltz from the Noun Project”

– „Camera by faisalovers from the Noun Project”

– „Film by faisalovers from the Noun Project”

– „display by faisalovers from the Noun Project”

3. Typografia wykorzystana na stronie zawiera rodziny krojów Archia i Basier, których autorem jest Atipo®.

XIII. Wejście w życie i zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.

2. Zastrzegamy możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

XIV. Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Pracownia Znaku Michał Stencel z siedzibą pod adresem  Zagłębiowska 37, 52-007 Wrocław. NIP 8992602805, REGON 362947070. Kontakt z administratorem danych osobowych może się odbywać w formie e-mail pod adresem biuro@pracowniawizytowek.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy, firmie kurierskiej oraz podwykonawcom współpracującym ze Sprzedawcą. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– dhosting.pl Sp. z o.o. – przechowywanie danych na serwerze
– BaseLinker Sp. z o.o. – przetwarzanie realizacji zamówień
– MailerLite Ltd. – przechowywanie i przetwarzanie bazy mailingowej
– inFakt Sp. z o.o. – przetwarzanie danych w celach księgowych
– R2G Polska Sp. z o.o. – przetwarzanie danych w celach związanych z wysyłką zamówień
– pozostałe firmy kurierskie związane z wysyłką zamówienia
– podwykonawcy związani z realizacją zamówienia

11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.pracowniawizytowek.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Formularz kontaktowy
Szybki kontakt
Formularz kontaktowy
*
*

Witaj! Jeśli masz jakieś pytania, pisz do nas śmiało!